Magyar Falu Program Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása-2021

A Magyar Falu Program keretein belül elnyert támogatással megkezdődhetett a Rákóczi és Kassai utca felújítása, aszfaltozása. A képen a Rákóczi utcai szakasz egy része.

MFP-2021 UHK/2021pályázat 

MFP azonosító: 1003070976
projekt azonosító: 3279058909

Elnyert támogatás: 39 996 660 Ft
A támogatás intenzitása:100 %

Megvalósítás időszaka: 2021.09.01-2022.09.01

TÁJÉKOZTATÁS a közösségi együttélés szabályait tartalmazó új helyi önkormányzati rendelet megalkotásáról

Tisztelt Balsai lakosok, cégvezetők, nonprofit szervezet vezetők!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletben határozza meg a közöségi együttélés alapvető szabályait. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben meghatározhatja a közösségi együttéléssel járó kötelezettségek tartalmát és elmulasztásuk jogkövetkezményeit.

Álláshirdetés Balsai Önkormányzat Konyhája intézményvezető beosztás ellátására

Balsa Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balsai Önkormányzat Konyhája intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Feliratkozás a következőre: