Ugrás a tartalomra

Hírességeink

Cserhát József, költő, szerkesztő.

A balsai Dessewffy uradalomban született 1915. március 20-án. Ősei több nemzedéken át uradalmi cselédek voltak. A család a 18. században települt át Erdélyből, ahol még kisnemesi rangjuk volt. Az apa kocsmáros és hentesként működött. Gyermekkorában néhány évig a szomszédos Vencsellőn élt, majd 1928-ban Budapestre költöztek. Tanulmányait Balsán, Vencsellőn, Nyíregyházán, Békésen, Szegeden, Kolozsváron és Budapesten végezte. Batsányi János és Baumberg Gabriella életútja nagy hatással volt rá a tapolcai évek alatt. Megszerette a költő házaspárt és a a Batsányi-kultusz fáklyavivője lett. Megírta Batsányi Jánosról versét: A „Látó lángja” című költeményt.Korán kezdte írói pályáját, első verseit a Magyar Csillag, az Erdélyi Helikon, a Kelet Népe, Sorsunk közölte. Részt vesz a Márciusi Front nevű írói kongresszuson, nagy írókkal együtt, többek között Illyés Gyulával, Németh Lászlóval, Kodolányi Jánossal. A háború után főként a Kortársban, az Élet és Irodalomban, a Jelenkorban és az Életünkben jelentek meg írásai. 1957 és 1960 között a Tapolcai Városi Könyvtárat vezette, majd a Veszprémi Napló kulturális rovatának vezetője lett. A Nyugat késői nemzedékéhez is sorolják, de szorosan kötődik a népi írókhoz. A kortárs antológiákban való megjelenések mellett publicisztikai írásai is jelentősek. Harcolt újságíróként, költőként is az elnyomás ellen, a kisemberek életének jobbításáért. A népi írók újabban lírikusaként is említik. Bulgáriából hazafelé jövet a gyorsvonaton éri a halál (Romániában) 1969. augusztus 6-án. Költői munkásságát, emlékét viszi tovább a Veszprémben megalakult Cserhát Művész Kör (1969), amely ma már Budapesten működik. Az országos szervezet díjakat alapított nevéről: Cserhát-díj, Cserhát nívódíj I. II. III. Cserhát József Irodalmi és Művészeti díj, Batsányi-Cserhát-emlékdíj.

Művei

 • Magra sem ügyel senki, (1941)
 • Kilépünk az állószékből, (1942)
 • Nyíri balladák (1942)
 • Balsai Föld (1946)
 • Együgyü szekeres népi ballada, Dante Kiadó.

Erre a könyvre szerződése volt nem tudni, hogy végül megjelent-e.

 • Alszik a szarvas Szépirodalmi kiadó, (1973)

Verseit a nevéről alapított Cserhát Művész Kör kiadványai közlik:

 • Délibáb (folyóirat)
 • Antológiák
 • Batsányi emlékkönyv (2005)
 • Szép Versek (Szépirodalmi Kiadó 1963, 1969)

Díjai

 • Batsányi-díj, Veszprém Megyei Tanács (1963)
 • József Attila-pályadíj, Budapest, a Balsai Föld című művéért. (1948)
 • Kiváló újságíró (1969), Veszprémi Napló – MÚOSZ (Magyar Újságírók Országos Szövetsége)