Ugrás a tartalomra

Pályázatok

Magyar Falu Program Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása-2021

A Magyar Falu Program keretein belül elnyert támogatással megkezdődhetett a Rákóczi és Kassai utca felújítása, aszfaltozása. A képen a Rákóczi utcai szakasz egy része.

MFP-2021 UHK/2021pályázat 

MFP azonosító: 1003070976
projekt azonosító: 3279058909

Elnyert támogatás: 39 996 660 Ft
A támogatás intenzitása:100 %

Megvalósítás időszaka: 2021.09.01-2022.09.01

Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése -2 Okirat száma: iratazonosító: 3300236500021 MFP-TFB/2021

Projekt azonosító: 3289783167

Balsa Község Önkormányzata 4468 Balsa Fő tér 1.

A projekt megvalósítás: 2021.09.01. -2022.05.31

Elnyert támogatás: 12 750 0000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A Falubusz beszerzésével Balsa Községben  Falugondnoki Szolgálat indulhat,amely az itt élő lakosság életminőségét javíthatja.

Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztés - 2020

3195779207 iratazonosítójú 1052/3009/21/2020 iktatószámú támogatói okirat
Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztés - 2020
Balsa Község Önkormányzata
Elnyert támogatás  13.817.873,- Ft
Vissza nem térítendő támogatás
Tervezett kezdés: 2021.01.01
tervezett befejezés: 2022.03.31

Az alábbi képeken bemutatjuk a tornaszoba felújítását, a kihelyezett "Magyar Falu" táblákat, valamint a tornaszobába vásárolt játékokat, eszközöket.

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,-hídépítés/felújítás 2020 MFP-ÖTU

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,-hídépítés/felújítás 2020 MFP-ÖTU
Balsa Község Önkormányzata
3200984541 iratazonosítójú támogatói okirat 
MFP azonosító 1003070976
Elnyert vissza nem térítendő támogatás: 26 493 838 ,-Ft
Megvalósítás tervezett kezdete: 2020.08.03
Tervezett fizikai befejezés: 2021.09.30
Támogatás intenzitás 100 %

Elhagyatott ingatlanok közcélra történő megvásárlása-2020 MFP-EIM/2020

3196657704 iratazonosítójú támogatási okirat alapján iktatószám: 1062/3009/384/5/2020
Elhagyatott ingatlanok közcélra történő megvásárlása-2020 MFP-EIM/2020
Elnyert összeg: 1.940.000 Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.01.01.
Tervezett fizikai befejezés: 2022.06.30
Balsa Község Önkormányzata

Magyar Falu Program

Balsa Község Önkormányzata (4468 Balsa, Fő tér 1.) 4.721.860.,-Ft támogatást nyert el a Magyar Falu keretein belül az MFP-OUF /2019 Óvoda Udvar (Játszóudvar)  kialakítására.  A 3033746127 azonosítószámú támogatói okirat alapján elnyert támogatásból 2020-ban beszerzésre és telepítésre került egy többfunkciós komplex játék (Kéttornyú vár II. Gemini Extra –csúszda játékeszköz) egy darab rugós játék (billenő eszköz) és egy darab mérleghinta (billenő eszköz) Az ütéscsillapító talaj 4 cm-es. A kialakított új óvodai alapterület 90 m2.

Magyar Falu Program

Balsa Község Önkormányzata (4468 Balsa, Fő tér) 4.721.860.,-Ft támogatást nyert el a Magyar Falu Program keretén belül az MFP-FFT/2019 Temető Fejlesztésére benyújtott  pályázatával.

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Kedvezményezett neve: Balsa Község Önkormányzata

Projekt címe: „Balsa, 040 és 07/3 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági út felújítása és eszközök beszerzése”

Projekt azonosító száma: 1826723690

Támogatás összege: 71 546 379 Ft

Támogatás mértéke: 95 %

A Balsai Meseház Óvoda óvodavezető beosztás ellátására

Balsa Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Meseház Óvoda Balsa
óvodavezető
 (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás  jellege: teljes munkaidő

A vidék élni akar! - Balsa Község Önkormányzatának munkaerő-piaci programja

Balsa Község A vidék élni akar! – Balsa község innovatív munkaerő-piaci programja című európai uniós pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

Az elnyert támogatás összege 133.979.120 Ft.

A projekt megvalósításával az önkormányzat célja a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjának, foglalkoztatásának bővítésének elősegítése és a generációk közötti szolidaritás megteremtése.