Újévi Polgármesteri Köszöntő!

2021-et írunk! Magunk mögött hagyva a 2020-as évet új nem várt szavakkal, kifejezésekkel lett gazdagabb szókincsünk. A „covid-19” rányomta bélyegét minden korosztály életére: a gyermekekére , fiatalokra, idősekre, a családokra és a dolgozó emberekre is. S hozzá kell tennem, az önkormányzatunk sem volt ebben a tekintetben  kivétel.

Polgármesteri Tájékoztató (2020. november 2. tájékoztató)

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 478/202.(XI.03) Kormány rendelet alapján Magyarország egész területére 2020. november 04-étől veszélyhelyzetet hirdetett ki.

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló

balsai 4/2 hrsz-úkivett beépítetlen terület művelési ágú 569 m2 nagyságú ingatlan, illetve a
balsai 5/2. hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 744 m2 nagyságú ingatlan 

értékesítését határozta el.

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló - balsai 119 hrsz-ú, természetben 4468 Balsa, Szabolcsvezér utca 10. szám alatt található „Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” rendeltetésű - azonban Balsa Község Önkormányzata által nem lakhatási célú ingatlanként használt - ingatlan értékesítését határozta el.

balsai 119 hrsz-ú ingatlan értékesítésének irányára: 2.800.000 Ft

Sertéstartók figyelmébe!

Ismételten felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A védekezésben elsődleges a vírus bekerülésének megakadályozása a házisertés állományokba, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:

Feliratkozás a következőre: