TÁJÉKOZTATÁS a közösségi együttélés szabályait tartalmazó új helyi önkormányzati rendelet megalkotásáról

Tisztelt Balsai lakosok, cégvezetők, nonprofit szervezet vezetők!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletben határozza meg a közöségi együttélés alapvető szabályait. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben meghatározhatja a közösségi együttéléssel járó kötelezettségek tartalmát és elmulasztásuk jogkövetkezményeit.

Álláshirdetés Balsai Önkormányzat Konyhája intézményvezető beosztás ellátására

Balsa Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balsai Önkormányzat Konyhája intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Feliratkozás a következőre: