Ugrás a tartalomra

Közmeghallgatás

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 54. §-ában foglaltak, illetve Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (X.25.) önkormányzati rendelete 26. §-ában foglaltak alapján

2021. november 15-én (hétfő) 17 órai kezdetettel

a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői részére

az IKSZT (Csűr) épületében (4468 Balsa, Szabolcsvezér u. 21.)

KÖZMEGHALLAGTÁST tart, melyen a következő témák megtárgyalását határozza el:

1) Tájékoztató Balsa Község Önkormányzata az elmúlt egy évben végzett munkájáról, illetve az Önkormányzat 2022. évi elképzeléseiről
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

2) Képviselő-testületi tagok tájékoztatója a képviselői tevékenységükről
Előadók: képviselő-testületi tagok

3) Civil szervezetek, lakosság közérdekű kérdései

Somogyi Szilvia
2021.október 28