Ugrás a tartalomra

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS a régi Takarék épületének értékesítésére vonatkozóan

Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló

  • balsai 738/1. hrsz-ú, kivett irodaház művelési ágú 120 m2 nagyságú ingatlan

értékesítését határozta el.

A balsai 738/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésének irányára: 3.500.000 Ft

A felhívásra jelentkezőnek a vételi szándékot, azaz az ajánlatát a felkínált ár megjelölésével és azzal a nyilatkozattal, hogy a vételár megfizetését a vevő legkésőbb 2021. december 20-ig vállalja- írásban kell benyújtani (személyesen, vagy postai úton) a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal Balsai Kirendeltségéhez (4468 Balsa, Fő tér 1.) oly módon, hogy az ajánlat eredeti példánya legkésőbb 2021. október 15-én 12 óráig megérkezzen a megjelölt címre.

Az ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű vételár. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem érkezik be megfelelő összegű árajánlat, illetve amennyiben az önkormányzat értékesítésre vonatkozó szándéka változik az értékesítési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, illetve eláll az értékesítési szándékától. Az értékesítéssel kapcsolatosan részletesebb információ Somogyi Szilvia polgármestertől kérhető személyesen, vagy munkaidőben +36 42 207-692-es telefonszámon, illetve elektronikusan az onkormanyzatbalsa@gmail.com e-mail címen.

Balsa Község Önkormányzata