Ugrás a tartalomra

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Kedvezményezett neve: Balsa Község Önkormányzata

Projekt címe: „Balsa, 040 és 07/3 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági út felújítása és eszközök beszerzése”

Projekt azonosító száma: 1826723690

Támogatás összege: 71 546 379 Ft

Támogatás mértéke: 95 %

Tervezett befejezési dátum: 2019.12.31.

Balsa Község Önkormányzata 2018. február 23. napi keltezéssel Támogatói Okiratot kapott a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságától, mint Támogatótól, Balsa Község Önkormányzatának tulajdonában álló külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére. A beruházás teljes összege bruttó 75 311 986 Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatási összeg bruttó 71 546 379 Ft.  

A PROJEKT BEMUTATÁSA:

A település külterületén található a 040 és 07/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út. Ez az út táblák, és több termoterület mellett halad és végül eléri a Balsa közelében található kompot. Az utóbbi években ezen út állapota folyamatosan romlott és mára elengedhetetlenné vált a felújítása. A burkolat felújítással érintett beavatkozás hossza 1250 méter. Az új burkolatot a végén vágóél mentén kell csatlakoztatni a meglévő burkolathoz. Az utca a 0+000 és az 1+250 km szelvények között 3,0-3,20 méter széles. A felújítás során új kopóréteget kell beépíteni és a padka feltöltését és tömörítését is el kell végezni. Az új padka 10 cm vastag nemesített felülettel készüljön (M22 mechanikai stabilizáció) és oldalesése 5 % legyen. A burkolat kétoldali esésű az oldalesés értéke 2,0 %, ez kell kialakítani a pályaszerkezet szélesítése után az új kopóréteg beépítésével. Az út 3,0 méteres burkolattal rendelkezik és mindkét oldalon 1,0 méteres padka található. Ezen kívül mindkét oldalon földmedrű árok található, amely 40 cm mély 1/1 rézsűhajlással készült. A burkolat 4,0 méter szélesre kerül kiszélesítésre. A padkát a meglévő 1,0 méteres szélességben kell felújítani 10 cm M 20 mechanikai stabilizáció beépítésével. A padkát hengerléssel tömöríteni úgy, hogy a felső 10 cm-es réteg Tr= 95 % tömörségű legyen. A padkát 5 %-os oldaleséssel kell kialakítani az árok felé. Az út kétoldali eséssel kerül felújításra, az oldalesés értéke 2,0 %-os.

Balsa Község Önkormányzatának tulajdonában álló 1 db MTZ 80-as traktor a folyamatos karbantartás ellenére is már nagyon kiöregedett. A jelenleg is tapasztalható rendkívüli időjárás miatt csak ez az egy gépünk volt, amivel az utak karbantartását el tudtuk végezni. A tavaszi és nyári időszakban az útszéli árkok rendben tartása, az utakat szegélyező fák nyesedékének elszállítása, az útszéleken felhalmozódott hordalék és szemét

összegyűjtésére, valamint az őszi időszakban a falevelek, az avar elszállítására kívánjuk használni az igényelt traktort. A téli időszakban az utak síkosság mentessé tételére is nagy szükségünk lenne egy, a jelenleginél megbízhatóbb eszközre. A projekt keretén belül 1 db MTZ 820 típusú traktor és 1 db Dragone Road V-175 típusú rézsű mulcser kerül beszerzésre. Ennek köszönhetően további jelentős eredményt érhetünk majd el az utak és azok környezetének karbantartásánál, aminek eredményeképp a nem megfelelően tisztított és karban tartott utak, árkok által okozott problémák megszűnnek a településen. 

-További információ kérhető: Somogyi Szilvia Polgármester +36 42 207 692