Ugrás a tartalomra

Meghívó

Balsa Község Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendes ülését

2021. augusztus 30. napján  (hétfő) 14.00 órára 

az IKSZT épületébe összehívom (Balsa, Fő tér 1.), melyre Önt Tisztelettel meghívom

Napirendi–Javaslat

1./ Balsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

2./ A települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

3./ Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtásáról döntés.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

4./ A régi Takarék épületének értékesítésére vonatkozóan lefolytatott eljáráshoz kapcsolódó döntés.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

5./ Nyírségvíz Zrt. által készített víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó Gördülő Fejlesztési Terv pótlási, felújítási tervének és a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási részének megtárgyalása.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester
 
6./ Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására pályázat benyújtásának elhatározása.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

7./ Balsa Község Önkormányzata 2019-2023. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

8./ Egyéb, aktuális kérdések megtárgyalása.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

Balsa, 2021. augusztus 19.

Somogyi Szilvia
polgármester