Ugrás a tartalomra

Balsai Népfőiskolai és Turizmusfejlesztési Közhasznú Egyesület

Székhelye: 4468 Balsa, Szabolcsvezér út. 21.
Képviselő: Csata Ignác Rudolf
Adószáma: 18799066-1-15
Számlaszáma: 68500201-15000178-00000000

Az egyesület célja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében – különösen a Felső-Dadai-Térségben – működésével, szolgáltatásaival segítse a civil társadalom építését, szervezetek, közösségek, népfőiskolák fejlődését, segítse a térség területén élő polgárok részvételét a közügyekben, továbbá segítse a helyi és térségi helytörténeti kutatómunkát. Az egyesület további célja, hogy fórumot biztosítson a települési közösségek, polgárok közösségi ügyeinek, problémáinak feltárására, megbeszélésére közhasznú tevékenységei körének megfelelően. Az egyesület a kulturális, népfőiskolai tevékenységét Balsa Község Önkornányzatával kötött közművelődési megállapodás alapján, az önkormányzattal együttműködve végzi.

A Balsai Népfőiskolai Egyesület a fenti célok érdekében, a következő közhasznú tevékenységeket folytatja:

- kulturális tevékenységek, kulturális örökség megóvása;
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása;
- környezetvédelem;
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- emberi és állampolgári jogok védelme
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások;
- a Magyarországi nemzetiségi és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek.
- IKSZT fenntartása
- Tiszaparti Térségi Népfőiskolai Központ kialakítása 2021 december 31-ig az IKSZT épületében

Az egyesület jogi személy, működési területe:

  • térségi szinten: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, főként a Felső-Dadai-Térség
  • helyi szinten: Balsa Község