Őstermelők figyelem!

„Az őstermelőknek a 2020-as év végén hatályát vesztő igazolványuk helyett nincs szükségük új őstermelői igazolvány kiváltására ahhoz, hogy 2021. január 1-től őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen.

A jogfolytonosság a törvény erejénél fogva megvalósul, mivel automatikusan őstermelőnek minősül, aki 2020. december 31. napján hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.

Újévi Polgármesteri Köszöntő!

2021-et írunk! Magunk mögött hagyva a 2020-as évet új nem várt szavakkal, kifejezésekkel lett gazdagabb szókincsünk. A „covid-19” rányomta bélyegét minden korosztály életére: a gyermekekére , fiatalokra, idősekre, a családokra és a dolgozó emberekre is. S hozzá kell tennem, az önkormányzatunk sem volt ebben a tekintetben  kivétel.

Polgármesteri Tájékoztató (2020. november 2. tájékoztató)

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 478/202.(XI.03) Kormány rendelet alapján Magyarország egész területére 2020. november 04-étől veszélyhelyzetet hirdetett ki.

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló

balsai 4/2 hrsz-úkivett beépítetlen terület művelési ágú 569 m2 nagyságú ingatlan, illetve a
balsai 5/2. hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 744 m2 nagyságú ingatlan 

értékesítését határozta el.

Feliratkozás a következőre: