A Balsai Meseház Óvoda Óvodavezető beosztás ellátására

Balsa Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

a Meseház Óvoda Balsa

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás  jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 15. napjától 2020. augusztus 15 napjáig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4468. Balsa, Szabolcsvezér utca 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó óvónői és vezetői feladatok ellátása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv-ben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, takarékos gazdálkodás.

Illetmény és juttatások:

Az  illetmény   megállapítására   és  a juttatásokra a "Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló   1992.  évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati  feltételek:

§ Főiskola, Köznevelési tv. 67.§.(1) bek. a. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, (óvodapedagógus).

§ Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§ Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§ magyar állampolgárság

§ cselekvőképesség

§ büntetlen előélet

§ foglalkozástól eltiltás alatt nem áll

§ Felhasználói szintű internetes alkalmazások

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a közoktatási vezető szakirányú végzettséggel, vezetői gyakorlattal rendelkező pályázó

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázatot 3 (egy eredeti és kettő másolati) példányban kell benyújtani!

§ nyilatkozat, hogy a korm.r. szerinti véleményezők a pályázata tartalmát megismerhetik

§ nyilatkozat, hogy személyes adatok kezeléséhez hozzájárul

§ fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

§ az intézmény vezetésére vonatkozóprogramot a szakmai program és a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

§ végzettséget és szakvizsgát tanúsító okiratok másolatai,

§ három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

§ nyilatkozat, hogy felhasználói szintű internetes alkalmazásokat kezeli

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.

A pályázat kiírásával kapcsolatosan további információt Somogyi Szilvia nyújt a 06-42/ 207- 606-es  telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Balsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4468. Balsa, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2015 (II.12)Kt hat, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

§ Személyesen: Somogyi Szilvia polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4468 Balsa, Fő tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról szakmai bizottság (Ügyrendi, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) és a véleményezők javaslatának kikérése után Balsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt. A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015.július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Önkormányzat hirdetőtáblája - 2015. március 13.

§ www.balsa.hu - 2015. március 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balsa.hu honlapon szerezhet.

Választások


Közérdekü
Fotógalériák


Balsa települést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Ki van itt?

Oldalainkat 9 vendég és 0 tag böngészi


Látogatók

free counters
IP

Kapcsolat

Fő tér 1.
4468 Balsa
Tel: +36 42 207-692
Fax: +36 42 207-692
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet

Style Setting

Fonts

Direction

 
Scroll to top