Jelentés a Balsa Község Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezet, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről.

A helyi önkormányzati képviselőkés a polgármesterek általános választásának időpontját Sólyom László volt államfő a 204/2010. (VII. 16.) KE határozattal 2010. október 3-ra tűzte ki.

Az Államháztartásról szóló1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentés tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

E kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget.

A költségvetési gazdálkodásunkat a nagyfokú takarékosság jellemezte és jellemzi. Bevételeinket igyekeztünk a lehetőségekhez képest behajtani, kiadásainkat csak a legszükségesebb mértékig teljesítettük. Hitel felvételére az első félévben nem került sor. Módosított bevételi és kiadási előirányzatunk 212.432 ezer forint.
Hitel nélküli teljesített bevételünk 94.021 ezer forint. (44%), melyből állami támogatás 42.111 ezer forint, saját bevétel 51.910 ezer forint.

Működési bevételünk a 7.408 ezer forint tervezettel szemben 2.108 ezer forinttal teljesült, mely nagyobbrészt étkezéstérítési díjból adódik, valamint komp bérleti díjból, bérleti díjból, áfa és kamatbevételekből tevődik össze. Szemétszállítási bevételeink a második félévben teljesülnek.

A költségvetési támogatás és társadalombiztosítási finanszírozásból származóbevételünk a félévi teljesítésnek megfelelő.

Adóbevételeink alakulása:
idegenforgalmi adó: tervezett: 90 e Ft, teljesített: 69 e Ft
magánszemélyek komm. adója: tervezett: 900e Ft teljesített: 673e Ft
iparűzési adó: tervezett: 11000e Ft teljesített: 5808e Ft
pótlékok bírságok: tervezett: 250e Ft teljesített: 9e Ft
szja helyben maradó része: tervezett: 3450 e Ft teljesített: 1611e Ft
jövedelemkülönbség mérséklése:tervezett: 22356e Ft teljesített: 10441e Ft
gépjárműadó: tervezett: 2350 e Ft teljesített: 1265e Ft.

Első félévi teljesített kiadás a módosított 212432e Ft-tal szemben 96960e Ft, (45,6%), a teljesítésből kitűnik a kiadások visszafogottsága, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

Személyi juttatások és a munkaadót terhelőjárulékok teljesítése a félévnek megfelelő. Dologi kiadásokra 20.930 ezer forint a rendszeres szociális kiadásokra kifizetett összeg 10.171 ezer forint volt. Intézményeinknek és intézmény fenntartó társulásunknak (Körjegyzőségi hivatal, Általános iskola) biztosítottuk a zavartalan működéshez szükséges forrást, gazdálkodásunk kiegyensúlyozott.

Felújítási kiadásként az első félévben csak a komp felújítására fordítottunk 4.375 ezer forintot, mely az elmúlt évről húzódott át. Felhalmozási kiadásaink között szerepel a Művelődési Ház, Könyvtár számítástechnikai berendezések beszerzése 3.973 ezer forinttal. A többi tervezett felhalmozási és felújítás a második félévben az anyagi lehetőségeinktől függ.

Hitel felvételére eddig még nem került sor, bankszámla egyenlegünk: 4.500.092 Ft, készpénzünk: 669,775 Ft Nyírségvíz Zrt-ben lévő részvényünk 400.000 Ft. A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott „Közkincs” program keretén belül megvalósult Művelődési Ház felújításának és eszközbeszerzésének következtében az OTP Bank felé visszafizetési kötelezettségünk 2011 – 2025.- évig 4.500.00-forint., melyet éves szinten 324 ezer forinttal törlesztünk ebből az Önkormányzatra eső rész 162 ezer forint. További kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

A jelentés mellékleteiben a bevételek és kiadások részletesen kerültek kimutatásra.

Balsa, 2010. szeptember 03.

Somogyi Szilvia
polgármester

Mellékletek:
1. Működési bevételek
2. Balsa Község Önkormányzat 2010. évi kiadásai és önkormányzati tartalék
3. Önkormányzat vagyoni helyzete 2010