HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. véleményezési szakaszát Balsa Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Balsa Község Önkormányzatának 18/2017. (XI.14.) számú   Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.balsa.huhonlapon.) 

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Balsa lakossága és a balsai ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2018. július 16.-tól - 2018. augusztus 12..-ig.      

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

♦ ♦ ♦

 A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2018. július 23-án, 10:00-től – 10:30-ig         

Helyszín: 4468 Balsa, Fő tér 1.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően

2018. július 31-ig 

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a balsaEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát." style="font-size: 12.16px;">@foepitesz.com email címre.

 Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

 Balsa, 2018. július 13.
Somogyi Szilvia
polgármester

  

Az előzetes tájékoztatással érintett készülő dokumentumok az alábbiak: 

Települési Arculati Kézikönyv (TAK):

 A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

Településképi rendelet (TkR):

 Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan. 

HÍRDETMÉNY

a 2018. április 8-án tartandó országgyűlési képviselő-választás alkalmával működő szavazatszámláló bizottságok tagjairól és a Helyi Választási Iroda vezetőjéről, címéről és elérhetőségéről

 

1. számú SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI

Elnök: Márton Zoltánné
Elnökhelyettes: Berei Zoltán Róbert
Tag: Szabóné Klár Ildikó
Tag: Csatáné Gál Mónika
Tag: Kiss Zoltán
Delegált tag: Tóth Lászlóné
Delegált tag: Juhász Artúrné
Delegált tag: Harai Mihály
Jegyzőkönyv-vezető: Tóth Ibolya

 

Helyi Választási Iroda vezetője: Kovácsné Elek Irén
Helyi Választási Iroda címe: 4468 Balsa, Fő tér 1.
telefonszáma: +36/42/207-692
elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Balsa, 2018. április 5.

Kovácsné Elek Irén
HVI vezetője

Hirdetmény választási bizottság tagjairól

HIRDETMÉNY 

Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 127/2017. (XI.13.) számú határozatában döntött a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához benyújtott pályázatok elbírálásáról. 

„A” típusú pályázati kiírásra 1 pályázó nyújtotta be pályázatát,

„B” típusú pályázati kiírásra 1 pályázó nyújtotta be pályázatát.

A képviselő-testület döntésében mindkét pályázót 10.000,-Ft/hó támogatásban részesíti. 

Balsa, 2017. november 13.

Somogyi Szilvia polgármester
Kovácsné Elek Irén jegyző

Mellékletek:
2018-BURSA-palyazati_kiiras_A.pdf
2018-BURSA-pályazati_kiiras_B.pdf

A szén-monoxid mérgezések veszélye

Tisztelt lakosság! Az elmúlt évek leghosszabban elhúzódó és leghidegebb telét éljük manapság. Ebből adódóan megyénk területén jelentősen elszaporodott a kéménytüzek és szén-monoxid mérgezések száma.

A teljes felhívás letölthető erre a linkre kattintva.

PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK az
"Iparterület elérhetőségét biztosító helyi út fejlesztése Balsán"
című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00009 azonosítójú projekt vonatkozásában.

Ajánlatkérő levél

Ajánlatbontási jegyzőkönyv

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

Értesítem a szülőket, hogy a Meseház Óvoda Balsa intézményben a 2017/2018. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket

2017. április 24. (hétfő) 8-17 óra
és
2017. április 25. (kedd) 8-17. óra

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki harmadik életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.

Az Óvoda felvételi körzete: Balsa Község közigazgatási területe, és szabad kapacitás esetén a környező településekről is felvehető gyermek.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint:

„A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

2017. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 2017. május 10-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2017. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, e tájékoztatóban meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A beiratkozás helyszíne: 4468 Balsa, Szabolcsvezér 31. sz

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- A gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
- a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig (2017. május 25.) írásban értesíti a szülőt. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

A határozat ellen irányuló felülbírálati kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül lehet benyújtani Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal Balsai Kirendeltségének jegyzőjéhez címezve az óvoda székhelyén 4468 Balsa Szabolcsvezér 31. sz

Somogyi Szilvia sk.
polgármester

Választások


Közérdekü
Fotógalériák


Balsa települést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Ki van itt?

Oldalainkat 10 vendég és 0 tag böngészi


Látogatók

free counters
IP

Kapcsolat

Fő tér 1.
4468 Balsa
Tel: +36 42 207-692
Fax: +36 42 207-692
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet

Style Setting

Fonts

Direction

 
Scroll to top