Állatorvosi szolgálat

NÉPSZAVAZÁS 2016

Tisztelt Balsai Választópolgár!

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján Balsai lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án( péntek) 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én (szombat) l6 óráig lehet kérni, a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a Tiszaberceli Helyi Választási Iroda Balsai Kirendeltségén  (4468 Balsa, Fő tér 1.).

A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig a Tiszaberceli Helyi Választási Iroda Balsai Kirendeltségéhez, a szavazás napján 15.00 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem letölthető a Tiszaberceli Helyi Választási Iroda Balsai Kirendeltségének honlapjáról www.balsa.hu oldalon,

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját( régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.

 

A személyazonosság igazolására alkalmas:

- magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi)

- magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány

- magyar hatóság által kiállított vezetői engedély

- magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél

 A személyi azonosító igazolására alkalmas:

 

- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről

 

A lakcím igazolására alkalmas:

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány

- régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet tartalmazza

 

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.

 

Balsa Község szavazókörének címében a 2014. évi országgyűlési választások óta változás nem következett be.

 

Balsa, 2016. szeptember 26.

Tisztelettel

Kovácsné Elek Irén
Helyi Választási Iroda Vezető

Mozgóurna iránti kérelem letöltése!